Anti-dumping maatregelen tegen de VS/Canada

Anti-dumping maatregelen tegen de VS/Canada

02-05-2016

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1519 tot instelling van definitieve compenserende rechten op biodiesel van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad
Toelichting: Bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 443/2011 (3) heeft de Raad het definitieve compenserende recht op biodiesel van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika na een anti ontwijkingsonderzoek uitgebreid tot uit Canada verzonden biodiesel, al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Canada („de maatregelen zoals uitgebreid”). PB C148.

Instelling van voorafgaand Unietoezicht op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit bepaalde derde landen
Toelichting: Volgens artikel 10 van Verordening (EU) 2015/478 kan een voorafgaand Unietoezicht worden ingesteld wanneer de producenten in de Unie schade dreigen te lijden door de ontwikkeling van de invoer van een product en indien dit in het belang van de Unie is. Ook artikel 7 van Verordening (EU) 2015/755 voorziet in de mogelijkheid om voorafgaand toezicht in te stellen wanneer de belangen van de Unie dit vereisen. PB L115

Handige links
• Maatregelen die EU heeft genomen staan op de EUR-LEX-website.
• Overzicht van alle geldende anti-dumpingmaatregelen of -besluiten van de EU.
• Toelichting maatregelen tegen lidstaten van de EU op website Europese Commissie.

Vragen
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken via mail: dgbeb-antidumping@minbuza.nl


Terug naar het nieuwsoverzicht >