Nieuwe weegrichtlijnen zeecontainers

27-06-2016

Vanaf 1 juli 2016

De International Maritime Organization (IMO) heeft een wijziging aangebracht in het SOLAS-verdrag (Safety of Life at Sea). Per 1 juli 2016 zijn nieuwe regels van toepassing voor het vaststellen van het brutogewicht dat in een container geladen wordt.

Meer lezen >

Vrijwaring: India en Chili

16-06-2016

Op 19 april jl. heeft India een speciaal vrijwaringsonderzoek gestart naar ruwe aluminium.

Meer lezen >

Aanscherping exportcontrolebeleid op oud legervoertuigen

16-06- 2016

Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten om het exportcontrolebeleid op oud-legervoertuigen aan te scherpen.
Dit zal worden uitgevoerd middels een interpretatiewijziging van de huidige wettekst, die op 1 september 2016 in zal gaan.

Meer lezen >

Anti-dumping maatregelen tegen de VS-Canada

02-05 2016

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1519 tot instelling van definitieve compenserende rechten op biodiesel van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 18 van Verordening (EG) nr. 597/2009 van de Raad

Meer lezen >

Europese consultatie EU-handelsakkoorden met Filipijnen, Australiƫ en Nieuw-Zeeland

19-03-2016

De EU start binnenkort met onderhandelingen over handelsakkoorden met de Filipijnen, Australiƫ en Nieuw-Zeeland.

Meer lezen >