A trade agreement is a package of agreements between countries to promote trade between them

Custums charged with extra administration

20 december 2015

Momenteel is er veel gaande op het gebied van de douanezaken. Zo is sinds 1 augustus 2008 de verplichting om als direct vertegenwoordiger op te treden, dit houdt in dat de douane ons belast met extra administratie, maar ons ook wijst op het samenwerken aan een kwalitatief goed product. Indien u wenst om de douaneformaliteiten door ons te laten verzorgen dan verzoeken wij u het formulier (zie blad formulieren) in te vullen, en tezamen met een recent uittreksel van de KvK op te sturen naar ons.De douane bewaakt de uitvoertermijn van 90 dagen, hetgeen betekent dat het uitvoerdocument een rechtsgeldigheid heeft van 90 dagen. Het is voor uw administratie van belang dat de uitvoer van uw goederen wordt aangetoond. Dit voorkomt een latere naheffing van de belastingdienst.

Back to news >