A trade agreement is a package of agreements between countries to promote trade between them

European consultation EU trade agreements with the Philippines , Australia and New Zealand

5 januari 2016

De EU start binnenkort met onderhandelingen over handelsakkoorden met de Filipijnen, Australië en Nieuw-Zeeland.

Een handelsakkoord is een pakket afspraken tussen landen om hun onderlinge handel te bevorderen. Zo spreken de partijen af om bijna alle douanetarieven af te schaffen of te verlagen. Daarnaast worden andere handelsbelemmeringen aangepakt, zoals afwijkende productstandaarden of dure procedures bij fabrieksinspecties. Ook wordt in een handelsakkoord de markttoegang voor zakelijke dienstverleners en investeerders verruimd, en worden er onder meer afspraken gemaakt over intellectueel eigendomsrecht, overheidsaanbestedingen, oorsprongsregels en duurzame ontwikkeling.

Om haar prioriteiten in de onderhandelingen vorm te geven, is de Europese Commissie consultaties gestart om de handelsbelemmeringen met deze landen in kaart te brengen.Waar loopt u tegenaan in de handel met de Filipijnen, Australië en Nieuw-Zeeland?

Vragenlijst handelsakkoord Filipijnen
Voor het inwinnen van informatie over handelsbelemmeringen met de Filipijnen heeft de Europese Commissie twee Engelstalige vragenlijsten opgesteld. Deze gaan over:
• goederenhandel, dienstenhandel, investeringen, intellectueel eigendomsrecht, aanbestedingen etc.
• visserij en visproducten.

De twee vragenlijsten zijn beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie (klik hier). Uw input is van harte welkom. U kunt reageren tot en met 30 april 2016.

Vragenlijst handelsakkoorden Australië en Nieuw-Zeeland
Voor het inwinnen van informatie over de handelsbelemmeringen met Australië en Nieuw-Zeeland heeft de Europese Commissie één gezamenlijke vragenlijst gepubliceerd.

Deze vragenlijst is beschikbaar op de website van het directoraat-generaal Handel van de Europese Commissie (klik hier). Uw input is van harte welkom. U kunt reageren tot en met 3 juni 2016.

Vragen?
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken met Renk Roborgh, via mail: renk.roborgh@minbuza.nl

Back to news >